Bestuursleden 2000 (WVW)

 

Voorzitter: Jelte Miedema
Secretaris: Els Hogenhuis
Penningmeester: Harry Stoelinga
Lid Doorvaart: Anne Popma
Lid PR: Grietje Stienstra