Bestuursleden 2001 (WVW)

 

Voorzitter : Jelte Miedema
Secretaris : Hielkje van der Wal
Penningmeester : Harry Stoelinga
Lid : Els Hogenhuis
Lid PR : Grietje Stienstra