Bestuursleden 2002 (WVW)

 

Voorzitter : Jelte Miedema
Secretaris : Hielkje van der Wal
Penningmeester : Dirk Duijf
Wedstrijdco÷rdinator : Folkert Boermans
Lid PR : Grietje Stienstra