Bestuursleden 2003

 

Voorzitter : Jelte Miedema
Secretaris : Hielkje van der Wal
Penningmeester : Dirk Duijf
Lid, wedstrijdco÷rdinator : Jacob de Jong
Algemeen bestuurslid : Nicole Feenstra / Meweska van het Hof