Bestuur 2005

Voorzitter : Harry Stoelinga
Secretaris : Jacob de Jong
Penningmeester : Nicole Feenstra