Publiciteit 2005

 

De afdeling PR van de vereniging probeert de sloep en het team optimaal in de lokale pers te presenteren. Daartoe wordt in beginsel na elke wedstrijd een kort verslag aangeboden aan de redactie van de Makkumer Belboei, het Bolswards Nieuwsblad en de Wijd en Zijd. Inmiddels hebben ook het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en de Telegraaf ondermeer aandacht gegeven aan de HT-race.

     

Makkumer Belboei - 6 april 2005

Bolswards Nieuwsblad - 6 april 2005
Bolswards Nieuwsblad - 13 april 2005
Makkumer Belboei - 13 april 2005
Wijd en Zijd - 20 april 2005
Bolswards Nieuwsblad - 20 april 2005
Makkumer Belboei - 27 april 2005
Wijd en Zijd - 27 april 2005
Leeuwarder Courant, 7 mei 2005
Leeuwarder Courant, 7 mei 2005
Algemeen Dagblad, 7 mei 2005
Telegraaf - 16 mei 2005
Bolswards Nieuwsblad - 18 mei 2005
Makkumer Belboei - 18 mei 2005
Wijd & Zijd - 1 Juni 2005
Makkumer Belboei - 1 Juni 2005
Bolswards Nieuwsblad 22 juni 2005
Makkumer Belboei - 22 juni 2005
Marinenieuws
Makkumer Belboei - 24 augustus 2005
Bolswards Nieuwsblad - 24 augustus 2005
Makkumer Belboei - 7 september 2005
Bolswards Nieuwsblad - 7 september 2005
Bolswards Nieuwsblad - 28 september 2005
Makkumer Belboei - 12 oktober 2005
Bolswards Nieuwsbad - 12 oktober 2005
Harlinger Courant - 8 november 2005
Weekblad Schuttevaer - 12 november 2005
Weekblad Schuttevaer - 12 november 2005