Bestuur 2006

Voorzitter : Harry Stoelinga, afgetreden en herkozen in 2006
Secretaris : Jacob de Jong
Penningmeester : Nicole Feenstra