Bestuur 2007

Voorzitter : Harry Stoelinga
Secretaris : Jacob de Jong, afgetreden en herkozen in 2007
Penningmeester : Nicole Feenstra