Disclaimer

Hoewel de vereniging de uiterste zorg nastreeft bij de samenstelling van deze site en al het redelijke wordt gedaan om de site te beveiligen, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite of pagina waarnaar op de site van de vereniging wordt verwezen.


Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de vereniging worden gereproduceerd of gebruikt voor wat voor doeleinden, in welke vorm en op welke wijze dan ook, daaronder inbegrepen, maar daartoe niet beperkt, voor andere websites. Het afdrukken van webpagina's, behorende tot de website van de vereniging, is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.